شهرداری صباشهر ازصنعتگران و تولید کنندگان این شهر حمایت می کند
شهرداری صباشهر ازصنعتگران و تولید کنندگان این شهر حمایت می کند

شهریاریها : امیر کریمی در شهریار گفت: صبا شهر پتانسیل و ظرفیت خوبی برای تبدیل شدن به قطب صنعتی را دارد و شهرداری باغستان در راستای نامگذاری مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید، برای حمایت از صنعتگران و تولید کنندگان در کنار آنها خواهد بود. کریمی در ادامه به دیدار مدیران شهرداری با […]

شهریاریها : امیر کریمی در شهریار گفت: صبا شهر پتانسیل و ظرفیت خوبی برای تبدیل شدن به قطب صنعتی را دارد و شهرداری باغستان در راستای نامگذاری مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید، برای حمایت از صنعتگران و تولید کنندگان در کنار آنها خواهد بود.

کریمی در ادامه به دیدار مدیران شهرداری با صنعتگران و تولید کنندگان اشاره کرد و اظهار داشت: طی نشستی که با صنعتگران شهر داشتیم مشکلات این عزیزان در این دیدار مطرح شد و تمام تلاش خود را برای حمایت از این قشر مؤثر به کار خواهیم بست چرا که اعتقاد داریم رشد صنایع و تولید در منطقه می‌تواند بسیاری از مشکلات و معضلات حوزه مدیریت شهر را نیز مرتفع نماید.

وی در این زمینه تصریح کرد: در همین راستا اجرای جدول گذاری و زیرسازی برای فضای صنعتی صبا شهر در دستور کار است و به زودی عملیاتی خواهد شد.