جایزه بهترین کارگردانی مجموعه تلویزیونی به شهرام شاه‌حسینی رسید.

جایزه بهترین کارگردانی مجموعه تلویزیونی به شهرام شاه‌حسینی رسید.