امروز ۲۰ آبان ماه استوار وظیفه “ایمان حاتمیان” جمعی فرماندهی انتظامی شهرستان “سرچهان” از توابع استان فارس بر اثر تصادف، به درجه رفیع شهادت نائل شد….

امروز ۲۰ آبان ماه استوار وظیفه “ایمان حاتمیان” جمعی فرماندهی انتظامی شهرستان “سرچهان” از توابع استان فارس بر اثر تصادف، به درجه رفیع شهادت نائل شد.