منابع خبری از جان باختن نوه اسماعیل هنیه در بمباران غزه خبر دادند.

منابع خبری از جان باختن نوه اسماعیل هنیه در بمباران غزه خبر دادند.