استاندار ایلام در پی شهادت دکتر افسانه حسنوند عموزاده اولین شهید مدافع سلامت استان ایلام پیام تسلیت صادر کرد.

استاندار ایلام در پی شهادت دکتر افسانه حسنوند عموزاده اولین شهید مدافع سلامت استان ایلام پیام تسلیت صادر کرد.