فرمانده انتظامی امیدیه از شهادت «سروان مسلم تقی‌زاده » توسط راننده خودروی شوتی در این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی امیدیه از شهادت «سروان مسلم تقی‌زاده » توسط راننده خودروی شوتی در این شهرستان خبر داد.