امین تارخ مدرس رشته بازیگری درباره ورود عده ای با پول و پارتی بازی به عرصه بازیگری می گوید: ما در کشور خودمان افراد زیادی داشتیم که در طول چند دهه گذشته با همین شیوه‌ وارد عرصه بازیگری شدند، ولی بعد از مدت کوتاهی حذف شدند. اما کسانی هستند که با استعداد…

امین تارخ مدرس رشته بازیگری درباره ورود عده ای با پول و پارتی بازی به عرصه بازیگری می گوید: ما در کشور خودمان افراد زیادی داشتیم که در طول چند دهه گذشته با همین شیوه‌ وارد عرصه بازیگری شدند، ولی بعد از مدت کوتاهی حذف شدند. اما کسانی هستند که با استعداد و کاریزما و تلاش قلبی خودشان در عرصه آموزش و در عرصه تجربه کاری، ماندگاری خودشان را تضمین می‌کنند.