مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق ایران و آلمان روز گذشته ۲۹آبان ماه با محوریت انتخاب هیئدت‌رئیسه برگزار شد.
The post «شهاب جوانمردی» به‌عنوان عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان انتخاب شد appeared first on دیجیاتو.

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق ایران و آلمان روز گذشته ۲۹آبان ماه با محوریت انتخاب هیئدت‌رئیسه برگزار شد.

The post «شهاب جوانمردی» به‌عنوان عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان انتخاب شد appeared first on دیجیاتو.