شبکه المیادین از شنیده شدن صدای انفجار در شرق موصل خبر داد.

شبکه المیادین از شنیده شدن صدای انفجار در شرق موصل خبر داد.