تصویری از شنل عجیب پیرزن ترک در روز انتخابات ترکیه که در توییتر ترکیه پربازدید شد را در ادامه مشاهده می کنید.

تصویری از شنل عجیب پیرزن ترک در روز انتخابات ترکیه که در توییتر ترکیه پربازدید شد را در ادامه مشاهده می کنید.