رکنا: سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از شناسایی ۶ بیمار جدید مبتلا به سویه اُمیکرون در کشور خبر داد.

رکنا: سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از شناسایی ۶ بیمار جدید مبتلا به سویه اُمیکرون در کشور خبر داد.