مهدی زاده خبرداد: تعداد مبتلایان قطعی به بیماری کرونا در خراسان جنوبی با شناسایی ۲۵ مورد جدید در ۲۴ ساعت گذشته ۳۹۷ نفر رسید.

مهدی زاده خبرداد: تعداد مبتلایان قطعی به بیماری کرونا در خراسان جنوبی با شناسایی ۲۵ مورد جدید در ۲۴ ساعت گذشته ۳۹۷ نفر رسید.