رئیس پلیس تهران بزرگ از شناسایی ۲ هزار واحد متخلف در حوزه مالخری و اموال مسروقه و به اصطلاح دسته دوم خبر داد و گفت: بخشی از اموال سرقتی به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود….

رئیس پلیس تهران بزرگ از شناسایی ۲ هزار واحد متخلف در حوزه مالخری و اموال مسروقه و به اصطلاح دسته دوم خبر داد و گفت: بخشی از اموال سرقتی به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود.