مدیر امور منابع آب شهریار از شناسایی و انسداد ۱۰ حلقه چاه غیر مجاز آب در این منطقه خبر داد و گفت: با انجام این کار، از برداشت غیر مجاز حدود ۳۹۶ هزار متر مکعب آب از آبخوان های منطقه جلوگیری خواهد شد.
شناسایی ۱۰ حلقه چاه غیر مجاز آب در منطقه شهریار

به گزارش شهریاریها ،غلامعلی بیدختی مدیر امور منابع آب شهریار با اشاره به همکاری کارشناسان حقوقی و گروه های گشت و بازرسی در سطح منطقه شهریار، ۱۰ حلقه چاه غیر مجاز در این منطقه شناسایی و مسدود شد، گفت: این چاه های غیر مجاز در مجموع به عمق ۵۰۰ متر و با دبی ۲۰ لیتر بر ثانیه براورد شده است که با انسداد آنها از برداشت غیر مجاز حدود ۳۹۶ هزار متر مکعب آب از آبخوان های منطقه جلوگیری خواهد شد.

بنا بر این گزارش؛ مدیر امور منابع آب شهریار با بیان اینکه این تعداد چاه ها در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیر زمینی و صیانت از منابع آبی شناسایی شده است، بر ارتباط خوب و همکاری دستگاهخ های قضایی و مجموعه اجرایی مرتبط در شهرستان شهریار برای برخورد با متخلفان حوزه منابع آب اشاره کرد و افزود: برداشت های بی رویه آب، سبب افت سطح آب های زیر زمینی شده است و کاهش سطح این آب ها خطرات بسیاری از جمله فرونشست زمین، شور شدن آب و کاهش کیفیت آن را بدنبال خواهد داشت و به همین منظور امور منابع آب شهریار طبق قوانین موجود، با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی برخورد لازم را خواهد داشت.