بالونی که به جو زمین رفته بود، موفق به ضبط صداهای عجیبی شده است که محققان نتوانسته‌اند منشأ دقیق آن‌ها را پیدا کنند.
The post شناسایی صداهای مرموزی در جو زمین که حتی دانشمندان هم برای آن‌ها توضیحی ندارند [گوش کنید] appeared first on دیجیاتو.

بالونی که به جو زمین رفته بود، موفق به ضبط صداهای عجیبی شده است که محققان نتوانسته‌اند منشأ دقیق آن‌ها را پیدا کنند.

The post شناسایی صداهای مرموزی در جو زمین که حتی دانشمندان هم برای آن‌ها توضیحی ندارند [گوش کنید] appeared first on دیجیاتو.