شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از ۲۵۷ میلیون نفر، شمار جان باختگان به بیش از پنج میلیون و یکصد هزار نفر و تعداد افراد بستری نیز به بیش از ۱۹ میلیون نفر افزایش یافت….

شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از ۲۵۷ میلیون نفر، شمار جان باختگان به بیش از پنج میلیون و یکصد هزار نفر و تعداد افراد بستری نیز به بیش از ۱۹ میلیون نفر افزایش یافت.