جشن انار یکی از جشن‌هایی است که در فصل پاییز در شهرهایی از ایران که سنتی‌تر هستند برگزار می‌شود. گوشه‌ای از این جشن هم راه به پایتخت پیدا کرده و جشنواره‌ای شده است به نام «صد دانه یاقوت» در فرهنگسرای اشراق….

جشن انار یکی از جشن‌هایی است که در فصل پاییز در شهرهایی از ایران که سنتی‌تر هستند برگزار می‌شود. گوشه‌ای از این جشن هم راه به پایتخت پیدا کرده و جشنواره‌ای شده است به نام «صد دانه یاقوت» در فرهنگسرای اشراق.