جدیدترین آمار نشان می‌دهد ویروس کرونا در ایتالیا جان ۱۰ هزار نفر را گرفته است.

جدیدترین آمار نشان می‌دهد ویروس کرونا در ایتالیا جان ۱۰ هزار نفر را گرفته است.