شماره تلفن های کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان تهران اعلام شد
شماره تلفن های کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان تهران اعلام شد

شهریاریها : شماره های مستقیم کمیته تبلیغات و ستاد اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان تهران برای ارتباط مستقیم با خبرنگاران و رسانه های گروهی در ایام برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام شد . بر این اساس مدیران روابط عمومی فرمانداری ها و خبرنگاران محترم رسانه های […]

ستادشهریاریها : شماره های مستقیم کمیته تبلیغات و ستاد اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان تهران برای ارتباط مستقیم با خبرنگاران و رسانه های گروهی در ایام برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام شد .

بر این اساس مدیران روابط عمومی فرمانداری ها و خبرنگاران محترم رسانه های گروهی می توانند از امروز با شماره تلفن مستقم 77681868 و یا فکس مستقیم 77681869 با کارشناسان کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان تهران تماس بگیرند .

ضمنا شماره پیامکی 50002692 ستاد انتخابات استان تهران نیزآماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شهروندان محترم استان تهران ایام انتخابات خواهد بود.