استاندار اصفهان با اشاره به اتمام زمان اخذ رای و تمدید نشدن مهلت آن در شعبه‌های رای‌گیری این استان گفت: کار شمارش آرا در ۵۶ حوزه انتخابیه این استان هم‌اکنون آغاز شده است. …

استاندار اصفهان با اشاره به اتمام زمان اخذ رای و تمدید نشدن مهلت آن در شعبه‌های رای‌گیری این استان گفت: کار شمارش آرا در ۵۶ حوزه انتخابیه این استان هم‌اکنون آغاز شده است.