ائتلاف متجاوز سعودی از سقوط ۲ موشک شلیک شده توسط نیرو‌های یمنی به مناطق نجران و جیزان در جنوب عربستان خبر داد.

ائتلاف متجاوز سعودی از سقوط ۲ موشک شلیک شده توسط نیرو‌های یمنی به مناطق نجران و جیزان در جنوب عربستان خبر داد.