تصویری وحشتناک از یک طالبانی که مادر خود را به جرم بی‌محرم بیرون شدن از خانه شلاق کاری کرد را ببینید.

تصویری وحشتناک از یک طالبانی که مادر خود را به جرم بی‌محرم بیرون شدن از خانه شلاق کاری کرد را ببینید.