حلول ماه مبارک شوال را خدمت همه شما مخاطبان خبرگزاری برنا تبریک می گوییم و با هم به نجوای شعار عید فطر می نشینیم. التماس دعا.

حلول ماه مبارک شوال را خدمت همه شما مخاطبان خبرگزاری برنا تبریک می گوییم و با هم به نجوای شعار عید فطر می نشینیم. التماس دعا.