گزارش هیات مدیره قانونی منتخب کارگروه سهام عدالت که فقط ۸۰ روز فرصت حضور در پالایشگاه تهران داشتند، حاکی از تخلفات و اقدامات شگفت انگیزی است که با مدیریت وقت این پالایشگاه رقم خورده و تسلیم نهادهای ذیصلاح شده است….

گزارش هیات مدیره قانونی منتخب کارگروه سهام عدالت که فقط ۸۰ روز فرصت حضور در پالایشگاه تهران داشتند، حاکی از تخلفات و اقدامات شگفت انگیزی است که با مدیریت وقت این پالایشگاه رقم خورده و تسلیم نهادهای ذیصلاح شده است.