داده‌های سرف‌شارک می‌گوید ایران دومین کشور محدودکننده اینترنت در سال ۲۰۲۲ بوده و رتبه اول متعلق به «جامو و کشمیر» است.
The post شرکت سرف‌شارک: ایران دومین کشور دنیا از لحاظ محدودیت اینترنت در سال 2022 بود appeared first on دیجیاتو.

داده‌های سرف‌شارک می‌گوید ایران دومین کشور محدودکننده اینترنت در سال ۲۰۲۲ بوده و رتبه اول متعلق به «جامو و کشمیر» است.

The post شرکت سرف‌شارک: ایران دومین کشور دنیا از لحاظ محدودیت اینترنت در سال 2022 بود appeared first on دیجیاتو.