کاربران راکوتن با کمک سرویس ماهواره‌ای AST SpaceMobile می‌توانند تماس برقرار کرده و به اینترنت دسترسی داشته باشند.
The post شرکت راکوتن از سال 2026 برای گوشی‌های عادی در ژاپن اینترنت ماهواره‌ای ارائه می‌کند appeared first on دیجیاتو.

کاربران راکوتن با کمک سرویس ماهواره‌ای AST SpaceMobile می‌توانند تماس برقرار کرده و به اینترنت دسترسی داشته باشند.

The post شرکت راکوتن از سال 2026 برای گوشی‌های عادی در ژاپن اینترنت ماهواره‌ای ارائه می‌کند appeared first on دیجیاتو.