رییس پلیس فتا استان در خصوص پیام‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی برای کاربران با عنوان شرکت در مسابقه‌های میلیونی ارسال می‌شود، هشدار داد.

رییس پلیس فتا استان در خصوص پیام‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی برای کاربران با عنوان شرکت در مسابقه‌های میلیونی ارسال می‌شود، هشدار داد.