همایون سامه یح نجف آبادی، نماینده مجلس یازدهم درباره حواشی تولید واکسن اسپوتنیک روسیه در ایران توسط شرکت اکتور گفت: اظهارات متناقضی در چند روز اخیر توسط شرکت اکتور ایران در راستای تولید واکسن اسپوتنیک ارائه شده است. بر اساس ادعای کارخانه سازنده واکسن …

همایون سامه یح نجف آبادی، نماینده مجلس یازدهم درباره حواشی تولید واکسن اسپوتنیک روسیه در ایران توسط شرکت اکتور گفت: اظهارات متناقضی در چند روز اخیر توسط شرکت اکتور ایران در راستای تولید واکسن اسپوتنیک ارائه شده است. بر اساس ادعای کارخانه سازنده واکسن اسپوتنیک قرار بود واکسن اسپوتنیک نوع وی در ایران تولید شود و اصلا هیچ صحبتی از ساخت واکسن اسپوتنیک لایت در ایران مطرح نبوده است.