قزوین – معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: پنج هزار و ۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان فعال در کشور سال گذشته بیش از ۳۰۰ هزار شغل ایجاد کردند.

قزوین – معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: پنج هزار و ۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان فعال در کشور سال گذشته بیش از ۳۰۰ هزار شغل ایجاد کردند.