تیم هندبال پرسپولیس بهبهان در اولین دیدار از رقابت های دسته یک آقایان کشور، بر حریف قمی خود به برتری رسید.

تیم هندبال پرسپولیس بهبهان در اولین دیدار از رقابت های دسته یک آقایان کشور، بر حریف قمی خود به برتری رسید.