شروع به کار دو واحد تولیدی با اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان ملارد
شروع به کار دو واحد تولیدی با اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان ملارد
فرماندار ملارد از شروع به کار دو واحد تولیدی با اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در این شهرستان خبر داد.

به گزارش شهریاریها ،سجاد برنجی فرماندار شهرستان ملارد از حل مشکل دو واحد تولیدی این شهرستان خبرداد و گفت: بر اساس مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشکل دو واحد تولیدی شهرستان مرتفع و این امر گامی مثبت برای تحقق بخشیدن به راهبردهای اصلی نظام جهت تقویت و جهش تولید در ابتدای سالجاری در شهرستان است.

وی افزود: با پیگیری های فرمانداری، خوشبختانه این دو واحد تولیدی خواهند توانست مجددا چرخ تولید و اشتغال خود را به گردش درآورند.

فرماندار ملارد تاکید کرد: اجرای بند به بند مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تا حصول نتیجه بر تمامی دستکاه های اجرایی الزامی است و کارشناسان فرمانداری به جد در این خصوص پیگیری و رسیدگی خواهند کرد.

وی در پایان ضمن تشکر از اداره محیط زیست شهرستان در کمک به مرتفع نمودن این دو واحد تولیدی افزود ادارات موظف هستند رفع مشکلات واحدهای تولیدی را با تمام توان تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.