برای اینکه بتوانید کسب و کار خود را از از گزند سوء استفاده رقبا از نام برند و لوگو تجاری تان دور کنید و البته از مزیت های بسیار زیادی مانند اعطای نمایندگی و یا دریافت وام های دولتی بهره مند شوید باید برند خود را به صورت کاملاً قانونی و با رعایت شرایط و…

برای اینکه بتوانید کسب و کار خود را از از گزند سوء استفاده رقبا از نام برند و لوگو تجاری تان دور کنید و البته از مزیت های بسیار زیادی مانند اعطای نمایندگی و یا دریافت وام های دولتی بهره مند شوید باید برند خود را به صورت کاملاً قانونی و با رعایت شرایط و مدارکی که برای آن در نظر گرفته شده است به صورت حقیقی و یا حقوقی به ثبت برسانید.