حسن محمدیاری، نماینده تالش در مجلس، روز یکشنبه هفته جاری در صحن علنی، طی اخطاری با استناد به اصول ۱۳۵ و ۷۶ قانون اساسی اظهار کرد که در چند ماهی که از سرپرستی زاهدی‌وفا بر وزارت عریض‌وطویل کار و رفاه اجتماعی می‌گذرد، درهای وزارتخانه را به روی خود بسته و…

حسن محمدیاری، نماینده تالش در مجلس، روز یکشنبه هفته جاری در صحن علنی، طی اخطاری با استناد به اصول ۱۳۵ و ۷۶ قانون اساسی اظهار کرد که در چند ماهی که از سرپرستی زاهدی‌وفا بر وزارت عریض‌وطویل کار و رفاه اجتماعی می‌گذرد، درهای وزارتخانه را به روی خود بسته و جواب نمایندگان را نمی‌دهد.