عده ای از فعالان عنوان می کردند در صورتی که بازارساز نرخ فروش دلار خود را بالای قیمت دلار هرات قرار دهد، معامله گران از موقعیت خرید خارج خواهد شد….

عده ای از فعالان عنوان می کردند در صورتی که بازارساز نرخ فروش دلار خود را بالای قیمت دلار هرات قرار دهد، معامله گران از موقعیت خرید خارج خواهد شد.