اقتصادنیوز: احمد وحیدی، وزیر کشور گفت: برای امسال اربعین حسینی(ع) تاکید بر همان تزریق سه دز واکسن است. البته اکنون وضع عمومی کشور خوب است اما باید مراقبت لازم انجام شود….

اقتصادنیوز: احمد وحیدی، وزیر کشور گفت: برای امسال اربعین حسینی(ع) تاکید بر همان تزریق سه دز واکسن است. البته اکنون وضع عمومی کشور خوب است اما باید مراقبت لازم انجام شود.