تولید پیشرانه با استاندارد یورو ۶ یکی از الزامات اصلی خودروسازان کشور است. ولی تنها بهبود پیشرانه برای کاهش آلودگی کافی نیست.
The post شرط تولید موتورهای یورو ۶ ایرانی: عرضه بنزین مناسب! appeared first on دیجیاتو.

تولید پیشرانه با استاندارد یورو ۶ یکی از الزامات اصلی خودروسازان کشور است. ولی تنها بهبود پیشرانه برای کاهش آلودگی کافی نیست.

The post شرط تولید موتورهای یورو ۶ ایرانی: عرضه بنزین مناسب! appeared first on دیجیاتو.