باشگاه فولاد شرط استقلال را برای معاوضه دو بازیکن پذیرفت.

باشگاه فولاد شرط استقلال را برای معاوضه دو بازیکن پذیرفت.