در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه پانزدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.

در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه پانزدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.