در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه پنجم نهج البلاغه را می‌شنوید.

در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه پنجم نهج البلاغه را می‌شنوید.