در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های یازدهم و دوازدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.

در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های یازدهم و دوازدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.