در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه هشتاد و سوم نهج البلاغه را می‌شنوید.

در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه هشتاد و سوم نهج البلاغه را می‌شنوید.