در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه هفتاد و هشتم نهج البلاغه را می‌شنوید.

در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه هفتاد و هشتم نهج البلاغه را می‌شنوید.