در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه سوم نهج البلاغه را می‌شنوید.

در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه سوم نهج البلاغه را می‌شنوید.