طبق اعلام مدیر کل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در شرط نداشتن پلاک فعال خانوار برای ثبت‌نام خودرو در طرح فروش فوق‌العاده تجدید نظر شده و باتوجه به مشکلاتی که برای برخی از متقاضیان ایجاد کرد، برداشته شد.
نوشته شرایط پلاک فعال برای خانوار در ثبت‌نام فروش فوق‌…

طبق اعلام مدیر کل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در شرط نداشتن پلاک فعال خانوار برای ثبت‌نام خودرو در طرح فروش فوق‌العاده تجدید نظر شده و باتوجه به مشکلاتی که برای برخی از متقاضیان ایجاد کرد، برداشته شد. نوشته شرایط پلاک فعال برای خانوار در ثبت‌نام فروش فوق‌العاده خودرو برداشته شد اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.