فرماندار زنجان، با اشاره به اعمال محدودیت‌های جدید یک هفته ای در زنجان گفت: شرایط فعلی افزایش تعداد بیماران کرونایی در زنجان نگران کننده است.

فرماندار زنجان، با اشاره به اعمال محدودیت‌های جدید یک هفته ای در زنجان گفت: شرایط فعلی افزایش تعداد بیماران کرونایی در زنجان نگران کننده است.