ایران به مفاد توافق دو هفته پیش به طور کامل عمل نمی کند. همین ادعای آژانس بین المللی انرژی اتمی کافی بود که تحرکات بازیگران دلار در معاملات پشت خطی بیشتر شود….

ایران به مفاد توافق دو هفته پیش به طور کامل عمل نمی کند. همین ادعای آژانس بین المللی انرژی اتمی کافی بود که تحرکات بازیگران دلار در معاملات پشت خطی بیشتر شود.