رکنا: برنامه «به وقت ایران» به تهیه‌کنندگی سید احسان میرمحمدعلی شب گذشته 28 دی‌ماه با موضوع بازگشایی حضوری مدارس و سلامت دانش‌آموزان روی آنتن شبکه آموزش رفت….

رکنا: برنامه «به وقت ایران» به تهیه‌کنندگی سید احسان میرمحمدعلی شب گذشته 28 دی‌ماه با موضوع بازگشایی حضوری مدارس و سلامت دانش‌آموزان روی آنتن شبکه آموزش رفت.