دو بازیکن دیگر استقلال از فهرست بازیکنان اصلی به دلیل مصدومیت خارج شدند.

دو بازیکن دیگر استقلال از فهرست بازیکنان اصلی به دلیل مصدومیت خارج شدند.