آثاری که در اختیار سایت شهریاریها گذشته می شود:

هرجا از شما دعوت شود آثار خود (از جمله هرگونه متن، عکس، آثار گرافیکی) را در اختیار شهریاریها بگذارید، شما ضمن ارائه این مواد، موافقت می کنید که حق دائمی، رایگان، غیرانحصاری و حق ثانوی تولید (sub-licenseable) آن را به شهریاریها بدهید.

همچنین به شهریاریها اجازه استفاده، تکثیر، اصلاح، جرح و تعدیل، انتشار، ترجمه، خلق آثار مشتقه، توزیع، اجرا، نمایش، و اعمال کلیه حقوق تکثیر و تبلیغ در مورد مواد ارسالی خود در سراسر جهان و/یا شمول این مواد در سایر آثار، در هر رسانه ای که اکنون موجود است یا ممکن است بعدا ایجاد شود واگذار کنید.

ضمن تسلیم آثار خود به شهریاریها، شما ضمانت می کنید که مواد ارسالی:

– محصول واقعی شخص شماست و شما از این حق برخوردارید که آن را در دسترس شهریاریها برای کلیه مقاصد تعریف شده در بالا قرار دهید،

– محتویات آن تهمت آمیز نیست،

– هیچ گونه قانونی را نقض نمی کند،

– شهریاریها را در مقابل هرگونه هزینه های حقوقی، خسارات و سایر مخارجی که ممکن است در نتیجه تخطی شما از ضمانت بالا حادث شود مصون می سازید،

– به منظور واگذاری و انتشار مواد ارسالی خود در شهریاریها و همچنین برای سایر اهداف تعریف شده در بالا، از هرگونه حقوق اخلاقی در مواد ارسالی خود چشم می پوشید.

مواد اهدایی باید مودبانه و خوشایند باشد.

– هرگونه ایجاد اختلال، توهین یا سوء رفتار ممنوع: مواد اهدایی باید سازنده و مودبانه باشد، نه آزارنده یا دردسرآفرین.

– محتویات آثار ارسالی نباید غیرقانونی یا قابل اعتراض باشد: مواد غیرقانونی، آزارنده، افتراآمیز، توهین آمیز، تهدیدکننده، مضر، زشت، کفرآمیز، حاوی تصاویر خلاف اخلاق عمومی، نژادپرستانه یا به هر شکل قابل اعتراض، پذیرفته نیست.

– تصاویر تبلیغاتی و مواد بی ارتباط به موضوع پذیرفته نیست: آن دسته از مواد ارسالی که تکراری یا مشابه مواد قبلی باشد را نمی پذیریم. لطفا آثار خود درباره یک موضوع را بیش از یک بار ارسال نکنید. همچنین مواد نامرتبط به یک موضوع خاص را ارسال نکنید.

– تبلیغات ممنوع است.

– جعل هویت ممنوع است.

– استفاده از نام های نامناسب (مبتذل، توهین آمیز و غیره) پذیرفته نیست.

 

جهت ارسال خبر به شهریاریها اینجا را کلیک کنید.