مجله تایم امسال ۲۱ شخصیت سیاسی را در میان ۱۰۰ چهره برتر سال ۲۰۲۰ معرفی کرد.

مجله تایم امسال ۲۱ شخصیت سیاسی را در میان ۱۰۰ چهره برتر سال ۲۰۲۰ معرفی کرد.